Petek, 23. Avgust 2019
   
baner.gif


Vabilo na predstavitev energetsko varčnih ukrepov EKO sklada


Spoštovane občanke in občani občine Tišina!

Učinkovita raba energije je v okviru energetske politike postala pomembna za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Vse kakor pa lahko učinkovita raba energije pomembno vliva tudi na proračun vsakega gospodinjstva. Učinkovito rabo energije lahko dosežemo energetsko varčni ukrepi. Za dosego tega cilja so v R Sloveniji na razpolago subvencije, ki je dodeljuje EKO sklad R Slovenije.

EKO sklad RS dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Za vse vrste spodbud so sredstva zagotovljena, pozivi pa odprti skozi celo leto. V skladu z nacionalno politiko bo tako tudi v prihodnje.

Zato vas Vabimo na predstavitev energetsko varčnih ukrepov EKO sklada, za izvedbo katerih si lahko pridobite nepovratna sredstva.

Predstavitev bo potekala 31.01.2019 ob 18.00 uri v Kulturni dvorani na Tišini 1, 9251 Tišina.

 

Subvencionirani energetsko varčni ukrepi za občane:

      -          vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

      -          kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

      -          vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

      -          priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

      -          vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,

      -          toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

      -          toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

      -          vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

      -          vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,

      -          gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

      -          celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

      -          nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

      -          samooskrba z električno energijo

      -          električna vozila

 

Višina subvencije je za posamezne ukrepe različna (znaša od 20 d0 60% priznanih stroškov) in je navzgor omejena.

 

Vljudno vabljeni !

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije