Nedelja, 03. Julij 2022
   
baner.gif


Obnova lokalne ceste skozi naselje Krajna

Krajna Naslovna

Občina Tišina je kot investitor v letu 2018, izvedla še zadnjo tretjo fazo obnove LC skozi naselje Krajna. Gre za nadaljevanja projekta iz leta 2016 in leta 2017, v katerih sta bili izvedena prva in druga faza obnove.

Po obsegu je bila najobsežnejša prav letos izvedena tretja faza v okviru katere, se je obnovilo 600m lokalne ceste. Skupno v vseh treh fazah, je bilo obnovljenih 1100 m lokalne ceste, ki poteka skozi naselje Krajna, od hišne številke 1 do priključka lokalne ceste na regionalno cesto Gederovci-Cankova.

Izvajalec gradbenih del v tretji fazi je bilo podjetje Pomgrad d.d.. V okviru projekta so bila izvedena naslednja gradbena dela: rušenje in odvoz obstoječega asfalta, izkop zemljine in obstoječega gramoznega nasutja, v področje ceste in novega pločnika se je vgradil zmrzlinsko odporni material (posteljica in tampon) in asfaltiranje z asfaltno prevleko v debelini 11cm. Vzporedno sta se tudi uredila meteorna kanalizacija za odvajanje iz asfaltnih površin ter javna razsvetljava. Vrednost vseh izvedenih gradbenih del je znašala 326.036,00 EUR z DDV.

Na območju obnove lokalne ceste podjetje Blisk montaža d.d. izvaja tudi projekt zamenjave cevi vodovodnega omrežja. Projekt obsega polaganje cevi, nameščanje hidrantov in hišnih vodomernih jaškov. Vrednost projekta Vodovod Krajna – III. faza je 195.059,52 EUR z DDV.

Krajna 1 Krajna 2 Krajna 3
Krajna 4 Krajna 5 Krajna 6
Krajna 7

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org