Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Razpisi

 

 • Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina v letu 2023 

             icon pdf Javni razpis
             icon word  Razpisna dokumentacija za vloge za kmetijstvo Apnenje tal za leto 2023
             icon pdf Razpisna dokumentacija za vloge za kmetijstvo Apnenje tal za leto 2023
             icon word Razpisna dokumentacija za vloga za kmetijstvo Društva za leto 2023
             icon pdf Razpisna dokumentacija za vloga za kmetijstvo Društva za leto 2023
             icon word Razpisna dokumentacija za vloga za kmetijstvo Izobraževanje za leto 2023
             icon pdf Razpisna dokumentacija za vloge za kmetijstvo izobraževanje za leto 2023
             icon word Razpisna dokumentacija za vloga za kmetijstvo zavarovalne premije za leto 2023
             icon pdf 
Razpisna dokumentacija za vloga za kmetijstvo zavarovalne premije za leto 2023
    
             icon pdf Sklep o imenovanju komisije

 

 •  Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Tišina za leto 2022

          icon pdf Razpis
         icon pdf Odlok o podelitvi priznanj občine Tišina  

 

 •  Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tišina za leto 2023

           icon pdf Razpis
          icon pdf Razpisna dokumentacija       
          icon word Razpisna dokumentacija
          icon pdf Letni program športa občine Tišina za leto 2023
          icon pdf Merila in pogoji
          icon pdf Sklep o imenovanju komisije

         

 • Javni razpis za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2023

           icon pdf Razpis
          icon pdf Razpisna dokumentacija       
          icon word Razpisna dokumentacija
          icon pdf Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti občine Tišina za leto 2023
          icon pdf Merila in pogoji
          icon pdf Sklep o imenovanju komisije

 

 •  Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Tišina v letu 2023 

           icon pdf Razpis
          icon pdf Razpisna dokumentacija       
          icon word Razpisna dokumentacija
          icon pdf Merila in pogoji
          icon pdf Sklep o imenovanju komisije

 

 •  Javni razpis za podelitev priznanj "naj športnik / naj športnica / naj športna ekipa občine Tišina ter perspektivni športniki občine Tišina za leto 2022"  

           icon pdf Razpis
          icon pdf Razpisna dokumentacija       
          icon word Razpisna dokumentacija
          icon pdf Sklep o imenovanju komisije

 

 • Javni razpis o dodelitev proračunskih sredstev društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo socialnovarstvene programe in ostale programe, ki niso opredeljeni v
  ostalih razpisih Občine Tišina za leto 2023

           icon pdf Razpis
          icon pdf Priloga (merila in pogoji)

          icon pdf Razpisna dokumentacija       
          icon word Razpisna dokumentacija
          icon pdf
 Sklep o imenovanju komisije
          Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina (Uradni list RS št. 16/19)

 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2022

icon pdf
  
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2022
icon pdf 
 Razpisna dokumentacija za ukrep 1: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 1: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 2: Spodbujanje začetnih inbvesticij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 2: Spodbujanje začetnih inbvesticij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 4: Spodbujanje promocije
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 4: Spodbujanje promocije
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na državne in mednarodne razpise
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na državne in mednarodne razpise
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 6: Spodbujanje projektov inovacij
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 6: Spodbujanje projektov inovacij
icon pdf  Razpisna dokumentacija za ukrep 7: Spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami
icon word  Razpisna dokumentacija za ukrep 7: Spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami
icon pdf  Sklep o imenovanju komisije

    
 • Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Tišina

icon pdf  Razpis
icon word  Vloga za dodelitev nagrade študentu
icon pdf  Vloga za dodelitev nagrade študentu
icon pdf  Sklep o imenovanju komisije

 

 • Poročilo o poteku realizacije programa društev na področju turizma v občini Tišina za leto 2022

            icon word  Poročilo
            icon pdf  Poročilo

 • Poročilo o poteku realizacije programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, opravljenih nalogah in porabi sredstev za leto 2022
  icon word  Poročilo
            
  icon pdf  Poročilo

 • Poročilo o poteku realizacije programa športa, opravljenih nalogah in porabi sredstev za leto 2022

             icon word Poročilo      
             icon pdf  Poročilo

 • Poročilo o poteku realizacije socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina za leto 2022

             icon word Poročilo      
             icon pdf  Poročilo


OBJAVE REZULTATOV RAZPISOV:

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tišina
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2021
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2022
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina
icon pdf 
Objava rezultatov razpisa za leto 2021
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2022
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Tišina
icon pdf 
Objava rezultatov razpisa za leto 2021
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2022
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni razpis o dodelitev proračunskih sredstev društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo socialnovarstvene programe in ostale programe, ki niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2021
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf
 Objava rezultatov razpisa za leto 2022
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Tišina
icon pdf  Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf  Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina 
icon pdf  Objava rezultatov razpisa za leto 2020
icon pdf  
Zaključno poročilo razpisa za leto 2020
icon pdf  Zaključno poročilo razpisa za leto 2021
icon pdf  Zaključno poročilo razpisa za leto 2022

Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
icon pdf
 Objava rezultatov razpisa za leto 2021
icon pdf Objava rezultatov razpisa za leto 2022
icon pdf Zaključno poročilo razpisa za leto 2022 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org