Ponedeljek, 03. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo - spremembe o pokopališkem redu v občini Tišina


Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 32/2018 z dne 11.05.2018 objavljen Odlok o pokopališčem redu v Občini Tišina, ki je začel veljati s 26.05.2018.

Z uveljavitvijo odloka so začele veljate določene spremembe, ki se nanašajo na prijavo pokopa, postavitev, spreminjanje ali odstranitev spomenikov.

Naročnik pogreba mora prijaviti pokop na občinski upravi Občine Tišina Režijski obrat, ki je upravljavec pokopališč. Če naročnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča (pri tem, če je le mogoče se upošteva želje naročnika pogreba), s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo.

V primeru smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba.  V primeru, da se dediči najemnika ne morejo dogovoriti, katerih izmed njih bo prevzel pravico do najema groba v roku 30 dni od prijave pokopa, se smatra da obveznost sklenitve najemne pogodbe prevzema naročnik pogreba. 

Na občinski upravi Občine Tišina je potrebno tudi pred postavitvijo, spreminjanjem (npr. iz dvojnega v enojni grob) ali odstranitvijo spomenikov ter obnovo spomenikov in grobnic na pokopališču podati vlogo, na podlagi katere občinska uprava, kot upravljavec pokopališča izda soglasje. Na podlagi izdanega soglasja mora vložnik vloge občinski upravi, priglasiti izvedbo del najkasneje dva dni pred samo izvedbo. Po izvedbi del se je najemnik groba dolžan oglasiti na občinski upravi in poskrbeti za uskladitev razmerja iz najemne pogodbe z dejanskim stanjem.

Tehnični normativi za grobove:
- enojni grob: širina do 1,20 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
- dvojni drob: širina od 1,20 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
- trojni grob: širina od 2,40 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
- otroški grob: mere otroških grobov do 10 leta starosti znašajo polovico enojnih grobov;
- žarni grob: širina 1,00 m, dolžina 1,20 m, globina najmanj 0,70 m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke od 0,6 m do 1 m. Razmak med posameznimi grobovi je 0,40 m. Na pokopališču ni dovoljeno posegati v prostor, ki se nahaja izven mer groba (postavljanje plošč, tlakovcev…).

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 02 539 17 21 (Andreja Ribaš).


icon word Vloga za izdajo soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov ali drugih nagrobnih obeležij

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org