Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Prijava na obvestila


Z dnem 25.05.2018 se je v državah članicah Evropske Unije začela uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/467ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov).

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov podrobno ureja in določa pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, to je posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo. Določilo 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določa da je obdelava le- teh zakonita v primeru, da je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

-        - da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov,
- da je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca,
da je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika,
da je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu.

Občina Tišina kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov, deluje v skladu in na podlagi zakonskih pristojnosti, kar pomeni da je tudi obdelava osebnih podatkov s strani Občine Tišina potrebna zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti.

V primeru, ko Občina Tišina nima podlage za obdelavo osebnih podatkov v zakonu, pa je za zakonitost takšne obdelave osebnih podatkov, potrebna privolitev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Takšna privolitev je potrebna tudi v primeru, da posameznik želi preko elektronske pošte prejemati obvestila o aktualnem dogajanju v Občini Tišina.

Prosimo Vas, da v primeru, če želite po elektronski pošti prejemati obvestila o aktualnem dogajanju v Občini Tišina, potrdite soglasje, da se strinjate z obdelavo osebnih podatkov s strani Občine Tišina v ta namen. Osebni podatki, ki jih bo Občina Tišina v ta namen obdelovala so: ime in priimek, elektronski naslov.
SOGLASJE  (prijava na e-obvestila)

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org