Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Vrtec Lavra

MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA
lavraZASEBNI VRTEC LAVRA
DISLOCIRANA ENOTA TIŠINA

Tišina 2/a
9251 TIŠINA
Tel.: 02 546 19 21, 031 310 900
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.  
Poslovni čas: 6.30 - 16.00


ŽIVLJENJE IN DELOVANJE VRTCA

Vrtec Lavra deluje kot organizacijska enota Miklavževega zavoda Murska Sobota. Na Tišini pa ima vrtec Lavra dislocirano enoto. Vrtec vodijo sestre hčere Marije Pomočnice ali salezijanke, večino vzgojnega osebja pa so laiki. V župniji in občini Tišina deluje že sedmo let.

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo. Deluje po načelih in smernicah Kurikula za vrtce. Na čelo razvojno-procesnega pristopa daje v ospredju otrokov vsesplošni (duševni in telesni) razvoj, pri čemer se mi poslužujemo tudi znanj svetovno priznanega vzgojitelja Janeza Boska, ki je deloval po tako imenovanem preventivnem sistemu. Tako skupaj z otroki ustvarjamo dom in družinsko ozračje, kjer so temeljne vrednote varnost, sprejetost, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in ljubljen.

Otrokom je preko igre, plesa, petja, sprehodov, dramatizacije, pripovedovanja zgodb, izletov, in mnogih drugih dejavnosti omogočeno gibanje, spoznavanje jezika, umetnosti, družbe, narave, matematike … Po načelu demokratičnosti in pluralizma vključujemo v pestrost izbora vsebin in dejavnosti tudi spoznavanje vere, zato vključujemo branje in dramatizacijo svetopisemskih zgodb, krajšo jutranjo molitev, praznovanje sv. Miklavža, adventne delavnice, pripravo jaslic, praznovanja v cerkvi z nastopom otrok, spoznavanje sakralnih prostorov …

Posebnost Vrtca Lavra so starostno kombinirane skupine, ki otrokom omogočajo, da razvijejo čut za odgovornost in sodelovanje. Starejši otroci pomagajo otokom, ki njihovo pomoč potrebujejo, mlajši otroci pa se zgledujejo po njih in tako prejemajo več spodbud za osebnostni razvoj.

Otroci rastejo celostno preko dejavnosti rednega programa, kot tudi preko obogatitvenih dejavnosti, kot so bralna značka, športni programi, folklora, glasbene urice, mali sonček, mala šola …, in preko nadstandardnih programov, ki jih v vrtcu izvajamo: lutkovni abonma, drsanje, plavanje ...

 

DAN V VRTCU

Dnevni red v vrtcu zagotavlja otroku varno, zdravo in veselo okolje. Vsak otrok je dragocen in smo ga veseli.

Strokovno delo je zaznamovano z dnevno rutino in načrtovanimi dejavnostmi. Prvi in zadnji pomemben trenutek v vrtcu sta jutranji sprejem otrok in odhod otroka iz vrtca, kjer je priložnost za razgovor med strokovno delavko in starši o otrokovem počutju, razpoloženju in opravljeni dejavnosti.

Skozi ves dan poteka vzgojno izobraževalno delo, kjer se prepletajo igra in načrtovane dejavnosti. Strokovne delavke glede na otrokov razvoj in značilnosti celotne skupine pripravijo okolje, ki omogoča otrokom celostno rast. Pri tem je zelo pomembna ureditev prostora in uporaba različnih materialov in pripomočkov, ki jih otroci uporabljajo.

Prav tako pomemben čas v vrtcu je čas hranjenja in počitka. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno, a brez nepotrebnega čakanja. Otroci sodelujejo pri pripravi mize, otrokom pa hrano postrežejo strokovne delavke. Pri hranjenju otrokom omogočamo različnost prehrane, pri čemer upoštevamo tudi potrebe zaradi zdravja in posebne navade družine, npr. vegetarijanska prehrana. 

Potrebo po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, omogočimo dejavnosti v drugi igralnici, ki otroka umirijo in mu je na tak način ponujena drugačna možnost »počitka«.

 

VPIS V VRTEC

Vpis v Vrtec Lavra na Tišini bo potekal za novo šolsko leto 2016/2017 vsak delovni dan od 22. 2. do 11. 3. 2016 med 8.00 in 16.00 uro, v matični enoti Vrtca Lavra v Murski Soboti (Gregorčičeva 2a). Na podlagi prijav in prostih mest pa je vpis mogoč vse leto.

Starši si lahko skupaj z otrokom, po predhodni najavi, ogledate vrtec skozi vse leto.

Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Ob prijavi je potrebno izpolniti Vpisnico, ki jo lahko dobite v vrtcu ali pa na internetni strani vrtca Lavra: http://www.vrtec-lavra.si/ in že izpolnjeno prinesete v vrtec ali pa jo pošljete po pošti na naslov Zasebni vrtec Lavra, Gregorčičeva 2a, 9000 Murska Sobota.

Na podlagi evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih.

Starše nato pisno obvestimo o sprejemu otroka v vrtec. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v Zasebni vrtec Lavra Murska Sobota.

Ko je otrok sprejet v vrtec, starše pisno obvestimo in povabimo k podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S sklenitvijo pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Ob vpisu boste potrdili, da ste seznanjeni in da se strinjate s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca ter Soglasje za fotografiranje in organiziran prevoz.

Ob vstopu otroka v vrtec je potrebno prinesti Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. Na Centru za socialno delo pa vložite vlogo za uveljavljaje pravic iz javnih sredstev za znižanje plačila vrtca. Znižano plačilo vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.

 

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org