Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Vrtec Tišina


Vrtec Tišina deluje v okviru javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Tišina na naslovu:

VrtecPlavcek logo

VRTEC PLAVČEK PRI OŠ TIŠINA
Tišina 4b
9251 Tišina

Telefon

 • vodja vrtca: 051 645 137
 • prvo starostno obdobje: 02 539 16 17
 • oddelek otrok od 3 do 4 let: 031 608 312
 • oddelek otrok od 4 do 5 let: 031 608 212
 • oddelek otrok od 5 do 6 let 031 608 204


ORGANIZIRANOST PROGRAMOV

Poslovni čas

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Dnevni program izvajamo v dopoldanskem času od 6.00 do 16.00 ure.

Starostna obdobja

Programi so namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti:

 • prvo starostno obdobje - za otroke od prvega do tretjega leta starosti
 • drugo starostno obdobje - za otroke od tretjega do šestega leta starosti

Otroci so razporejeni glede na starostni vpis v naslednje vrste oddelkov:

 • starostno homogene oddelke (otroci enake starosti)
 • starostno heterogene oddelke (otroci različne starosti od prvega do tretjega ali od tretjega do šestega leta)


OKVIRNI DNEVNI PROGRAM

 • prihod otrok, individualna igra in igra v manjših skupinah
 • zajtrk
 • jutranji krog
 • dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali
 • sprehodi otrok in obiski različnih kulturnih ustanov
 • kosilo
 • sproščanje in počitek
 • malica
 • različne dejavnosti in igra v manjših skupinah ter odhod domov


VPIS OTROK V VRTEC

Dokumentacija

Redni vpis otrok za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe, na podlagi prijav, vse leto glede na prosta mesta. Vse potrebno v zvezi z vpisom uredijo v pisarni svetovalne delavke.

Ob vpisu otroka v vrtec izpolnite Vlogo za sprejem otroka v vrtec in Pogodbo. Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled.

Informacija o plačilu vrtca

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se o znižanju plačila za program vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo odločajo Centri za socialno delo.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši izpolnite obrazec ''Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev'', ki ga oddate na Center za socialno delo Murska Sobota.
Vsako spremembo v družini (sprememba stalnega bivališča, nov družinski član, pridobitev ali izguba zaposlitve, razveza, poroka,...) je potrebno sporočiti na Center za socialno delo, ki je odločbo izdal.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org