Sreda, 19. December 2018
   
baner.gif


Medobčinska inšpekcija

Predstavitev

Župani desetih goričkih občin so podpisali dogovor o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic medobčinske inšpekcije in redarstva. Medobčinski inšpektorji in redarji se ukvarjajo z nalogami s področij oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in podobnih področij, kot so urejanje javnih parkirišč, promet v naseljih in parkiranje, komunalne in turistične takse, zimska služba, javni red in mir ter naravna in kulturna dediščina. Naloge občinskega redarstva, ki jih je do zdaj opravljala tudi policija, začne medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljati po sprejemu programa varnosti v občinah ustanoviteljicah.

Občine ustanoviteljice so: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.

Sedež organa je v Tešanovcih, naloge vodje začasno opravlja tajnik občine Moravske Toplice.

Kontakti

Medobčinska inšpektorja:

- Damir JOŠAR, gsm: 051/631-081
- Jani BOGDAN, gsm: 051/631-082 (tudi madžarski jezik)


Medobčinski redar:

- Tibor KUHAR, gsm: 051/631-083.

Prijavo kršitev je možno vložiti pisno na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, telefonu ter na sedežu občin ustanoviteljic.

OPOZORILO: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru - UPB1 (Uradni list RS, št. 43/07) in se kaznuje z globo 500,00 EUR.

 

Inšpektor je občanom na voljo osebno na sedežu občinske uprave (Tišina 4) tudi v naslednjih terminih:

V mesecih oktober, november in december 2018 ter januar 2019, bo zaradi bolniške odsotnosti inšpektorja in reševanja večjega števila zaostalih zadev, inšpekcijska služba delovala na celotnem območju MIR, po potrebi.

 

Redar je osebno prisoten na področju občine v naslednjih terminih ali po dogovoru:

Petek, 12.10.2018 od 8.00 do 14.00 ure
Četrtek, 18.10.2018 od 08.00 do 14.00 ure
Sreda, 07.11.2018 od 08.00 do 14.00 ure

Petek, 09.11.2018 od 08.00 do 14.00 ure
Četrtek, 15.11.2018 od 08.00 do 14.00 ure

Torek, 27.11.2018 od 08.00 do 14.00 ure
Sreda, 05.12.2018. od 8.00 do 14.00 ure

Torek, 11.12.2018 od 8.00 do 14.00 ure

Petek, 28.12.2018 od 8.00 do 14.00 ure
Četrtek, 10.01.2019 od 8.00 do 14.00 ure
Sreda, 23.01.2019 od 8.00 do 14.00 ure
Sreda, 30.01.2019 od 8.00 do 14.00 ureObvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije