Sreda, 08. Februar 2023
   
baner.gif


Medobčinska inšpekcija


Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja naloge občinske inšpekcije in redarstva na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, predvsem na področju nadzora nad občinskimi odloki občin ustanoviteljic ter drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi v skladu s pristojnostmi.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o prekrških podrobno določata, kaj se zgodi v primeru, ko inšpektor ali redar ugotovijo kršitev predpisov. V prekrškovnem delu se izrekajo sankcije oz. globe, v upravnem inšpekcijskem nadzoru pa se izdajajo odločbe in sklepi, s katerimi se kršitelju naloži odpravo nepravilnosti, pomanjkljivosti ter določi rok za odpravo. Zakon o prekrških predvideva izrek opomina ali globe.

Inšpektorji in redar so pri svojem delu strogo vezani na svojo pristojnost in tako ne morejo neposredno posegati na področje pristojnosti drugih inšpekcijskih služb, prav tako pa tudi ne na področje, ki sodi v pregon kaznivih dejanj. Inšpektorju ne morejo posegati v razmerja, ki so dejansko civilnopravna ali stvarnopravna (npr. medsosedski spori).

Primeri nekaj najpogostejših primerov prijav in postopkov v pristojnosti Medobčinske inšpekcije in redarstva:

 • neuporaba javne službe oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, dvojna vodooskrba objekta, oskrba z lastnim vodnim virom, kjer je zgrajeno javno vodovodno omrežje,
 • nepriključitev na kanalizacijsko omrežje, odvajanje odpadne vode na javne površine,
 • neuporaba javne službe vključitev v sistem ravnanja z odpadki,
 • odlaganje komunalnih odpadkov poleg zabojnikov in nesortiranje odpadkov na ekološkem otoku in na drugih zemljiščih, ki niso predvidena za odlaganje in odstranjevanje komunalnih odpadkov, sežiganje komunalnih odpadkov,
 • poškodovanje ali zasedba občinske ceste, javnih poti, nepravilno oranje, nanos blata oz. zemlje na občinsko cesto, ogrožanje občinskih cest,
 • turistična taksa in poročila,
 • neurejena in nepočiščena stavbna zemljišča,
 • nedovoljeno parkiranje in ustavljanje vozil,
 • nedovoljeno kampiranje.


Dostop do informacij javnega značaja:

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=0231dc5c-01a3-4152-aa07-097083777125&;osebna=1


Prijavo kršitev iz pristojnosti Medobčinske inšpekcije in redarstva lahko podate na:

 1. Telefonsko številko za prijave: 02/538-10-30
 2. Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.  
 3. Po navadni pošti ali na naslovu: Medobčinska inšpekcija in redarstvo, Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice


Opozorilo: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2007 – s spremembami in dopolnitvami) in se kaznuje z globo 500,00 evrov.


Kontakti

Medobčinska inšpektorja:

- Damir JOŠAR, gsm: 051/631-081
- Jani BOGDAN, gsm: 051/631-082 (tudi madžarski jezik)

Medobčinski redar:

- Tibor KUHAR, gsm: 051/631-083.


Redar je osebno prisoten na področju občine v naslednjih terminih ali po dogovoru:

Sreda, 21.09.2022 od 08.00 do 14.00 ure
Torek, 27.09.2022 od 08.00 do 14.00 ure
Petek, 14.10.2022 od 08.00 do 14.00 ure

Četrtek, 20.10.2022 od 8.00 do 14.00 ure
Ponedeljek, 07.11.2022 od 8.00 do 14.00 ure

Sreda, 09.11.2022 od 08.00 do 14.00 ure

Torek, 15.11.2022 od 08.00 do 14.00 ure

Petek, 25.11.2022 od 8.00 do 14.00 ure
Sreda, 07.12.2022 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 27.12.2022 od 8.00 do 14.00 ure
Petek, 06.01.2023 od 8.00 do 14.00 ure
Petek, 20.01.2023 od 8.00 do 14.00 ure
Petek, 27.01.2023 od 08.00 do 14.00 ure

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org