Nedelja, 03. Julij 2022
   
baner.gif


Lokalne volitve


Javna spletna stran lokalnih volitev 2018:

http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/ 
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018 

icon pdf  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

________________________________________________________________________

04.12.2018

1. Skupni rezultat udeležbe

Skupaj število volivcev: 1871
Skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 1871
Procent udeležbe v občini: 54,18 %

2. Skupni rezultat glasovanja za župana

HORVAT Franc 1268 glasov 68,10 %
HORVAT Ivan 594 glasov 31,90 %

____________________________________________________________________________

Posebne oblike glasovanja - drugi krog volitev župana

PREDČASNO GLASOVANJE - 78. člen ZLV

Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, 02.12.2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 28. 11. 2018, na sedežu občinske uprave občine Tišina, Tišina 4 med 7.00 in 19.00 uro.

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora s seboj imeti osebni dokument, ki izkazuje njegovo identiteto.

GLASOVANJE NA DOMU – 81. člen ZLV

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 28. 11. 2018. Namero za glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

____________________________________________________________________________


icon pdf Razpis drugega kroga rednih volitev župana

____________________________________________________________________________

20.11.2018

Občinska volilna komisija občine Tišina na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) objavlja:

icon pdf  Razglas za volitve župana - drugi krog

__________________________________________________________________________

20.11.2018

1. Skupni rezultat udeležbe

Skupaj število volivcev: 3449
Skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 2194
Procent udeležbe v občini: 63,61 %


2. Skupni rezultat glasovanja za župana

HORVAT Franc 1080 glasov 49,63 %
HORVAT Ivan 500 glasov 22,98 %

3. Seznam izvoljenih kandidatov za občinski svet

BERKE Miro  
FLISAR Oto
GAJŠT Vinko
HORVAT Franc
HORVAT Ivan
HORVAT Rudolf
KAROLI Milan
KNAUS Petra
KOLMAN Danijel
KOVAČ Franc
KRANČIČ Štefan
KULIČ Gina
OBAL Viktor
PRELEC Marija

icon pdf Skupni rezultati glasovanja po listah
icon pdf Preferenčni glasovi po listah

4. Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti

KOVAČ Danijel 113 glasov 65,70 %
GLAŽAR Branko 59 glasov 34,30 %

5. Rezultat volitev v vaške skupnosti

___________________________________________________________________________

02.11.2018

Občinska volilna komisija občine Tišina na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) objavlja:

icon pdf  Razglas za volitve župana

icon pdf  Razglas za volitve članov občinskega sveta - volilna enota 1

icon pdf  Razglas za volitve članov občinskega sveta - volilna enota 2

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Borejci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Gederovci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Gradišče

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Krajna

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Murski Petrovci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Petanjci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Rankovci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Sodišinci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Tišina

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Tropovci

icon pdf  Razglas za volitve odborov vaških skupnosti Vanča vas - Borejci, zaselek Romi


Posebna občinska volilna komisija občine Tišina na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) objavlja:

icon pdf  Razglas za volitve članovobčinskega sveta - pripadnika romske skupnosti

____________________________________________________________________________

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TIŠINA 

____________________________________________________________________________

Rok za vložitev kandidatur je ČETRTEK, 18. OKTOBER 2018 DO 19.00 URE!

____________________________________________________________________________

Posebne oblike glasovanja


PREDČASNO GLASOVANJE - 78. člen ZLV

Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018, na sedežu občinske uprave občine Tišina, Tišina 4 med 7.00 in 19.00 uro.

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora s seboj imeti osebni dokument, ki izkazuje njegovo identiteto.


GLASOVANJE PO POŠTI – 75. člen ZLV

V skladu z 75. členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji občine Tišina in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 7. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Opomba:
Za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko – konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (80. člen ZLV). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA). 


GLASOVANJE NA DOMU – 81. člen ZLV

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018. Namero za glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

icon pdf Obrazec glasovanje na domu
icon pdf Obrazec glasovanje po pošti
icon pdf Obrazec predčasno glasovanje

____________________________________________________________________________

Postopek kandidiranja in obrazci

VOLITVE ŽUPANA
icon word  Obrazec 
LV 4 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 5 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 9 - Zapisnik_Politična stranka

VOLITVE OBČINSKI SVET
icon word  Obrazec LV 7 - Kandidatura_Volilna enota 1
icon word  
Obrazec LV 7 - Kandidatura_Volilna enota 2
icon word  Obrazec LV 8 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 11 - Zapisnik_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 12 - Seznam udeležnecev pri delu organa_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 16- Volilna kampanja_Obvestilo organizatorju

VOLITVE OBČINSKI SVET - PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI
icon word  Obrazec LV 13 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 14 - Soglasje kandidata

VOLITVE VAŠKE SKUPNOSTI
icon word  Obrazec - Kandidatura_Volivci
icon word  Obrazec - Kandidatura_Politična stranka

icon word  Obrazec - Soglasje kandidata

__________________________
__________________________________________________

Obrazci za podporo volivcev

icon pdf  Navodila o obrazcih za dajanje podpore
icon pdf  Podpora kandidaturi za župana
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti
____________________________________________________________________________

04.09.2018

Predlaganje članov volilnih odborov

Politične stranke in drugi predlagatelji iz 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (tudi volivec posameznik) lahko do četrtka, 13. 09. 2018 do 14.00 ure predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Obvezno je potrebno priložiti soglasje kandidata za člana volilnega odbora in njegovo izjavo iz petega odstavka 37. člena ZVL (sorodstvene vezi).

icon pdf  Določbe zakonov o imenovanju volilnih odborov
icon word  Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
icon word  izjavo kandidata za člana volilnega odbora glede sorodstvenega razmerja s kandidatom

____________________________________________________________________________

03.09.2018 

Na podlagi 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Tišina na svoji 1. seji dne 03.09.2018, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

I.

Na podlagi Poročila Občinske volilne komisije Občine Tišina z dne 06.10.2014 in na podlagi objave Ministrstva za notranje zadeve o številu volilnih upravičencev, se ugotovi, da je bilo na rednih lokalnih volitvah 05.10.2014 oddanih 1892 glasovnic  v prvem krogu volitev župana in da je število volilnih upravičencev na dan 03.09.2018 v občini Tišina 3454  (od tega 1948 v volilni enoti 1 in 1506 v volilni enoti 2).

 II.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko listo kandidatov za občinski svet v občini Tišina na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, določi s podpisovanjem skupina volivcev iz volilne enote, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti (1% od števila volivcev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000) in sicer za:

       -          volilno enoto 1 skupina najmanj 30 volivcev
-      volilno enoto 2 skupina najmanj 30 volivcev.

 III.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko kandidata za župana Občine Tišina na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, določi s podpisovanjem skupina najmanj 38 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Tišina (2% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana).

 

Na Tišini, 03.09.2018
Številka: 041-0005/2018-3                                                                        PREDSEDNIK OVK OBČINE TIŠINA
                                                                                                                         Stanislav ŽIŽEK, univ. dipl. prav.

____________________________________________________________________________

03.09.2018 

Kandidata za člane občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org