Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Občinski praznik

Občina Tišina ima svoj občinski praznik. Občinski praznik občine Tišina je 08.09., praznuje pa se praviloma prvi vikend v septembru, razen če občinski svet s sklepom ne določi drugače. Občina Tišina obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in ostalimi prireditvami.

Priznanja Občine Tišina so:

 1. 1.»ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko delo kandidata.

Je najvišje častno priznanje Občine Tišina. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljaviti Občine Tišina, da ima to trajni pomen. Naziv častni občan je izjemnega pomena in se lahko podeljuje le enkrat v mandatu občinskega sveta, praviloma v drugi polovici mandata. Priznanje se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer letno.

2. »ZAHVALNA LISTINA«, ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo kandidata na kateremkoli področju. Je drugo najvišje občinsko priznanje, ki se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno uspešnost na različnih delovnih področjih na območju Občine Tišina

3. »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA«, ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu.

Je tretje najvišje občinsko priznanje. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno in za Občino Tišina, pomembno delo. Župan naj bi izdal tri priznanja letno.

4. »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA«, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti. Podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.

5. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA«, ima pomen osebnega priznanja za uspehe oziroma dosežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem in zdravstvenem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta. ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se zaslužnim posameznikom, lahko pa tudi skupinam, bodisi občanom, bodisi zunanjim sodelavcem. Rok podelitve je priložnosten. Podeli se lahko največ tri priznanja letno.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org