Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Simboli občine

GRB

Grb občine TIŠINA je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila. Ščit je deljen z valovitim rezom na zlato in zeleno polje: zgoraj so trije zeleni listi divjega kostanja, spodaj sta dva zlata, med seboj prekrižana klasa.

Grb občine se uporablja: v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine TIŠINA V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine TIŠINA oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe. Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna priznanja, kipci itd.

Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.

Legenda grba

TIŠINA: kraj s poetičnim imenom je bil od časov, ki jih spomini ne dosegajo več, okrašen z drevoredi divjega kostanja. Še danes je kraj polepšan z njimi. S svojim mehkim občutjem za lepoto narave so občani Tišine zelenje kostanjevega drevja ovekovečili v svojem grbu in dali prav kostanjevim listom pomen glavnega in stalnega atributa, ki bo občino in kraj predstavljal tudi na zastavi Tišine doma, v domovini in v svetu.
Kraj Tišina leži v ravnini žitnih polj, katera marljivi in skrbni gospodarji leto za letom spreminjajo v valoveče zlato zrelih žit. Najlepše bogastvo je pšenica. Iz spoštovanja dolžnosti in lastnega truda za svoj stalni in večni obstoj, je nastal atribut: dva med seboj prekrižana pšenična klasa. Prekrižanost klasovnih bilk simbolizira dolžnost in trud, samo klasje pa večno zlato kruha, brez katerega življenje Tišine ne bi bilo to, kar je.
Tako ima Tišina in njeno občinstvo preprosto, na naravo in vsakdanje življenje spominjajočo vsebino grba. V njemu je zgoraj zelenje kostanjevih listov v zlatu, pod njimi pa v zelenilu sence zlato žita. Prav ta grb bo z lepoto svoje preprostosti vedno in povsod: doma, v domovini in v svetu spremljal življenje kraja in njegove ljudi.

grb

 

ZASTAVA

Zastava Občine TIŠINA je rumena z zeleno, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut z občinskega grba: trojica zelenih listov divjega kostanja.

Zastava se izvesi: ob prazniku občine, ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, ko-memoracijah… ob obisku uradnih delegacij mednarodnih oziroma domačih organizacij in lokalnih skupnosti, ob drugih podobnih priložnostih. V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zastava izvesi na poslopjih javnih ustanov na zgradbah oz. mestih, kjer se predvidevajo prireditve. Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske. Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga. Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.

Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine TIŠINA.

zastava


 Odlok o istovetnostih simbolih Občine Tišina

 


 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org