Ponedeljek, 03. Avgust 2020
   
baner.gif


Izvajanje ukrepov razvoja podeželja KOPOP in EK, na površinah, ki so v postopku komasacije


S strani občine Tišina je bilo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslano vprašanje v zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem ukrepov razvoja podeželja KOPOP in EK na površinah, ki so v postopku komasacije. Vprašanje smo poslali z razlogom, da se razjasni izvajanje ukrepov in postopki kontrol na območjih, kjer potekajo komasacije. S strani AKTRP smo prejeli odgovor, ki ga v celoti objavljamo:  

Spoštovani,

kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) z vložitvijo zahtevkov KOPOP za izvajanje posameznih zahtev (npr. izvajanje obveznih zahtev POZ_KOL - Petletni kolobar in POZ_NMIN - Nmin analiza, ter izbirne zahteve POZ_ZEL - Ozelenitev njivskih površin, ipd.) z letom 2015 prevzame petletne obveznosti za izvajanje teh zahtev. Za kmetijska zemljišča posameznega KMG, ki so v letu 2015 v postopku komasacije, bo v letu 2016 dovoljeno odstopanje od prevzetih obveznosti tako, da se sprememba lokacije izvajanja posamezne zahteve ukrepa KOPOP oziroma zmanjšanje obsega izvajanja te zahteve, kot posledice komasacije, ne bo štelo v dopustno 10-odstotno zmanjšanje površine v obdobju petletne obveznosti. KMG bo dolžno izpolnjevati vse ostale pogoje, ki so predpisani za izvajanje posamezne zahteve.

Vlagatelj zbirne vloge za leto 2016 bo moral o neizpolnjevanju pogojev petletne obveznosti zaradi komasacije pisno obvestiti Agencijo in ji posredovati ustrezne dokaze v roku 15 delovnih dni od dneva neizpolnjevanja obveznosti oziroma od dneva, ko to lahko stori.

Za vsako tekoče leto v obdobju petletne obveznosti izvajanja ukrepa EK ali izvajanja posamezne zahteve ukrepa KOPOP velja, da obveznost izvajanja traja celotno koledarsko leto. Če se bo v letu 2015 posamezna zahteva ukrepa KOPOP (npr. izbirna zahteva POZ_ZEL - Ozelenitev njivskih površin) izvajala v enakem obsegu na drugi lokaciji, bo vlagatelj upravičen do plačila. Če se bo zahteva (npr. POZ_ZEL) izvajala na površini, manjši od površine, ki jo je KMG prijavilo v zahtevkih KOPOP v zbirni vlogi za leto 2015, bo moralo KMG zahtevek za to zahtevo za leto 2015 ustrezno zmanjšati.

Vlagatelj zbirne vloge za leto 2015 bo moral o neizpolnjevanju pogojev obveznosti za tekoče leto 2015 zaradi komasacije pisno obvestiti Agencijo in ji posredovati ustrezne dokaze v roku 15 delovnih dni od dneva neizpolnjevanja obveznosti oziroma od dneva, ko to lahko stori.

V primeru pregleda izvajanja ukrepov razvoja podeželja (KOPOP, EK) na kraju samem, bo nosilec KMG opozoril kontrolorja, da se zaradi komasacije kmetijskih zemljišč v letu 2015 določena zahteva ukrepa KOPOP (npr. zahteva POZ_ZEL) za leto 2015  izvaja na drugi lokaciji, kot je bila prijavljena v zbirni vlogi za leto 2015. Kontrolor bo zadevno dejstvo kot opombo zavedel v zapisnik o pregledu na kraju samem.


Lep pozdrav,
_______________________________________
Branko Premrl
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, SI - Slovenija
Tel.: +386 1 580 7521


Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org