Ponedeljek, 03. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo - Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin


16. 03. 2015 bo začel veljati Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, objavljen pa je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14/2015.

Sam zakon spreminja več drugih zakonov, ki prinašajo kar nekaj novosti, naj vas seznanimo z najpomembnejšimi, ki se neposredno dotikajo vseh občanov:

1. Spremeni se tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju tako, da se glasi:

»Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.« 

2. V Prilogi – Taksna tarifa se v VII. poglavju z naslovom Gradbene takse za tarifno številko 37 doda nova tarifna številka 37a, ki se glasi:

»Tarifna številka 37a – Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura.«

3. V Zakonu o vrtcih se četrti odstavek 28. člena spremeni, tako da glasi:

»Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.«

To so tri spremembe, ki jih prinaša naveden zakon in posegajo v pravice najširšega kroga uporabnikov. Z njimi vas seznanjamo, da ne bo prihajalo do nejevolje, ko se boste s katero od navedenih sprememb srečali sami, še posebej tu mislimo na plačilo upravne takse ob izdaji Potrdila o namenski rabi zemljišča.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org