Četrtek, 30. Junij 2022
   
baner.gif


Vabilo na "Vanekov večer"


»VANEKOVI VEČERI«

AKTUALNA VPRAŠANJA IN PROBLEMI MULTILATERALNEGA SODELOVANJA V NAŠEM ČASU IN POLITIKA SLOVENIJE

(ob 30. obletnici sprejema RS v OZN)

Dr. Danilo Türk,

v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri v

kavarni hotela Diana v Murski Soboti, Slovenska ulica 52

 

Dr. Danilo Turk, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in bivši predsednik RS nedvomno sodi v svetovnem merilu med najpomembnejše in najuglednejše slovenske diplomate, državnike in strokovnjake za mednarodno pravo ter nosilce pomembnih funkcij v OZN.

 

Razgovor bosta vodila Marjan Šiftar in dr. Uroš Lipušček

 

Dr. Danilo Turk, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani nedvomno sodi v svetovnem merilu med najpomembnejše in najuglednejše slovenske diplomate, državnike in strokovnjake za mednarodno pravo.

Na že desetletja dolgi delovni poti ustvarjalno povezuje pedagoško delo na svoji matični fakulteti v Ljubljani in kot gostujoči profesor na številnih uglednih tujih univerzah, znanstveno-raziskovalno ter publicistično dejavnost in aktivno in angažirano delovanje na mednarodnem področju in v domačem okolju. Je avtor prvega slovenskega učbenika o mednarodnem pravu.

Dr. Turk je bil med drugim pobudnik in soustanovitelj Sveta za človekove pravice (1987), kot vrhunski mednarodnopravni strokovnjak je aktivno je sodeloval v osamosvojitvenih aktivnostih in prizadevanjih mednarodno priznanje RS. Kot ekspert je bil 1984. leta izvoljen v Podkomisijo OZN za preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin in bil 1991. leta tudi njen predsednik.

1992. leta je bil imenovan za prvega veleposlanika RS pri OZN – do leta 2000; dvakrat je predsedoval Varnostnemu svetu OZN. Na povabilo GS OZN je leta 2000 postal pomočnik GS za politične zadeve, 2007. leta je bil izvoljen za predsednika RS. Je tudi predsednik uglednega Madridskega kluba (bivših predsednikov držav in vlad), letos ga je generalni sekretar OZN imenoval v svoj 11. članski Svetovalni odbor o učinkovitem multilateralizmu.

Njegova strokovno utemeljena, preudarna in kritična mnenja in ocene o mednarodnih in tudi aktualnih domačih razmerah v slovenskih in tujih medijih predstavljajo vedno tehten in angažiran prispevek širšim, javnim razpravam o aktualnih vprašanjih v mednarodnem in domačem okolju.

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org