Četrtek, 13. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo - kurjenje zaradi preprečevanja pozebe


S strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli dopis, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Kurjenje zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja v času veljave občinskih odlokov o prepovedi kurjenja

Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020, na predlog Vlade RS, po vsej državi razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, zato je za čas trajanja razglasa iz prejšnjega odstavka v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih izjemoma dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) za preprečevanje pozebe (brez vlaganja vloge na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja s strani pristojne Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, brez organiziranja požarne straže). Enaka rešitev je bila uveljavljena tudi glede uporabe naprav ali izvajanja aktivnosti (kurjenje), ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove. O tem smo vas obvestili z dopisom št. 8452-1/2020-4- DGZR z dne 21. 3. 2020.

Potencialno oviro pri izvajanju preprečevanja pozebe v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih s kurjenjem pa v tem pogledu lahko predstavljajo odloki/pozivi o prepovedi kurjenja, ki ste jih nekatere občine sprejele v prejšnjem tednu, še pred razglasitvijo velike požarne ogroženosti naravnega okolja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Glede na naše razumevanje v teh občinah kurjenje z namenom preprečevanja pozebe v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih ni mogoče, saj v teh odlokih prepovedi kurjenja takšne možnosti kot izjeme niste predvideli.

Z namenom preprečitve škode, ki bi lahko nastala v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, ne le v naravnem okolju, ampak tudi drugod na prostem, predlagamo, da občine, ki ste takšne odloke sprejele, le-te čimprej prekličete ali pa jih spremenite na način, da bo kurjenje v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih z namenom preprečevanja pozebe mogoče. Predlagamo, da podobno rešitev, v kolikor odlokov ne boste preklicali, uveljavite tudi za izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org