Ponedeljek, 18. Oktober 2021
   
baner.gif


Obvestilo - SUŠA 2017


Kmetijske proizvajalce obveščamo, da bomo pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih kulturah: koruza v zrnju, oljne buče, sončnice,  pozen krompir, zelenjava na prostem .

Vlogo za škodo po suši 2017 se vlaga na obrazcu: OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENA PO NARAVNI NESREČI  –   OBRAZEC 2.

Samo vlogo: OBRAZEC 2 za prijavo škode dobite na sedežu občinske uprave Občine Tišina in na spletni strani Občine Tišina: http://www.tisina.si .

Zbiranje vlog bo potekalo na občinski upravi občine Tišina od 28. 08. 2017, po naslednjem vrstnem redu:

 • ponedeljek, 28. 08. 2017, od 8.00 do 14.00 ure – Gradišče, Tropovci in Tišina;
 • torek, 29. 08. 2017, od 8.00 do 14.00 ure – Murski Črnci, Murski Petrovci in Vanča Vas;
 • sreda, 30. 08. 2017, od 8.00 do 16.00 ure – Petanjci, Borejci,  Rankovci in občani drugih občin;
 • četrtek, 31. 08. 2017, od 8.00 do 13.00 ure – Krajna, Gederovci in Sodišinci.

Zaradi razmeroma kratkega razpoložljivega časa zbiranja vlog oškodovance prosimo, da se držijo navedenih terminov za oddajo vlog in že doma izpolnijo OBRAZEC 2,  ob oddaji vloge pa priložijo tudi kopijo ZBIRNE VLOGE za l. 2017.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 2:

oškodovanci so dolžni izpolniti  naslednje  postavke na vlogi, in sicer:

1. podatki o nesreči – doma obvezno izpolnite vse manjkajoče podatke, in sicer:

- 1.4.    nosilec KMG (ime in priimek)
- 1.5.    davčna številka
- 1.6.    naslov nosilca
- 1.7.    KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. če KMG-MID ni urejen na datum 15. 07. 2017, niste upravičeni do državne pomoči.
- 1.8.    transakcijski račun (TRR)

2. ocena škode – doma izpolnite polja, ki niso zatemnjena in naslednje stolpce v tabeli

-  A1    katastrska občina
-  A2    šifra K.O.
-  A      GERK
-  B      vrsta kulture ali nasada
-  F      površina poškodovane kulture v GERK-u (ar).

stolpcev D, E, G, in H se ne izpolnjuje!!!

V vlogi za prijavo suše OBRAZEC 2 se vpišejo samo GERK-i, ki ležijo na območju občine Tišina. GERK-e, ki ležijo v drugih občinah pa vlagate prijavo za sušo na sedežih tistih občin, kjer se GERK-i nahajajo.

Podatke v OBRAZEC 2 vpisujete iz ZBIRNE VLOGE za l. 2017 iz obrazca: GEOPROSTORSKI OBRAZEC ZA PRIJAVO VLOG IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO, iz tabele »GLAVNI POSEVEK« in sicer za površine, kjer ste utrpeli škodo po suši.

OBRAZEC 2 obvezno lastnoročno podpišete na str. 2

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Občina Tišina se NE NAHAJA na območju z omejenimi možnostmi ali delno na območju z omejenimi zmožnostmi za kmetijsko dejavnost, zato se tabele pod točko 3 ne izpolnjuje!

Pri postopku zbiranja vlog mora oškodovanec obvezno priložiti:

-          kopijo Zbirne vloge iz l. 2017.

Brez kopije Zbirne vloge iz l. 2017 ne bo možno vložiti vloge!!!

Izpolnjene vloge prinesete na občinsko upravo Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina v sejno sobo, v zgoraj predpisanih terminih.

 Za morebitne dodatne informacije v zvezi prijavo škode po Suši 2017 se lahko oglasite na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, pri g. Drago Jureš, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. v času uradnih ur ali pokličete na gsm 041/628-359.

Obrazec 2 _ Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči

OU občine Tišina                                   

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org